TEST DISC

DISC là một công cụ xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Theo lý thuyết này, tính cách của mỗi người trong số chúng ta đều nằm trong 4 khuôn mẫu hành vi của 4 nhóm:

D (Dominance - Sự thống trị)

I (Influence - Sự ảnh hưởng)

C (Compliance - Sự tuân thủ)

S (Steadiness - Sự kiên định)

Bài kiểm tra DISC này cho phép bạn xác định loại DISC và tính cách cá nhân nhanh chóng chỉ trong vòng 5-10 phút bằng cách lần lượt chọn miêu tả đúng nhất và khác nhất về bạn. Đôi khi có thể khó quyết định chọn mô tả nào. Hãy nhớ rằng không có câu trả lời đúng hay sai trong bài kiểm tra tính cách DISC này, vì vậy hãy đưa ra quyết định tốt nhất bạn có thể.

/assets/images/test-disc.png

Lần lượt chọn mô tả giống nhấtkhác nhất về bạn

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nhập thông tin để nhận và lưu trữ kết quả DISC

Vui lòng nhập họ tên!

Vui lòng nhập tuổi!

Vui lòng nhập nghề nghiệp!

Vui lòng nhập email hợp lệ!

Vui lòng nhập số điện thoại!