Đặng Minh Thông

Đặng Minh Thông
Đặng Minh Thông

Gặp gỡ học viên NQH IELTS - Đặng Minh Thông - Học viên NQH IELTS Quận Gò Vấp

Khoảng thời gian đang đồng hành cùng Thầy đã đem lại cho em nhiều kỉ niệm, nhiều bài học giá trị cho bản thân. Học cùng thầy Nhật, em đã cải thiện được kĩ năng nói và nghe, nhờ sự nghiêm khắc của thầy, nên em đã có sự tiến bộ rõ rệt. Ngoài những bài học qua sách vở, em còn học được những kinh nghiệm, cách ứng xử và thái độ ở thầy. Em rất biết ơn về những điều giá trị và các bài học thầy đã dạy cho em. Và là một học sinh đặc biệt với thầy, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người con của NQH IELTS: CỐ GẮNG - RÈN LUYỆN - LAN TOẢ NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP"

Bài Viết Khác