Lịch Khai Giảng IELTS & TOEIC

Cơ sở:

Môn:

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Cơ sở
5.5 IELTS 5.5 14/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
17:30 - 19:00
5.5 IELTS 5.5 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
17:30 - 19:00
4.5 IELTS 4.5 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
19:30 - 21:00
4.5 IELTS 4.5 13/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
17:30 - 19:00
Pre PRE - IELTS 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
17:30 - 19:00
7.0+ IELTS 7.0+ 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
19:30 - 21:00
Giải Đề 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
Giải Đề 11/05/2024
Chủ nhật/ Thứ 7
14:00 - 16:00
5.5 IELTS 5.5 14/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
17:30 - 19:00
5.5 IELTS 5.5 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
17:30 - 19:00
Pre PRE - IELTS 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
19:30 - 21:00
22 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
5.5 IELTS 5.5 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
4.5 IELTS 4.5 28/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
17:30 - 19:00
Pre PRE - IELTS 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
22 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Pre PRE - IELTS 13/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
4.5 IELTS 4.5 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
Pre PRE - IELTS 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
15:00 - 16:30
4.5 IELTS 4.5 03/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
7.0+ IELTS 7.0+ 06/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
19:30 - 21:00
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
Pre PRE - IELTS 18/05/2024
Chủ nhật

Thứ 7
09:00 - 11:30

17:30 - 19:30
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
6.0+ IELTS 6.0+ 15/05/2024
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
17:30 - 19:00
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
4.5 IELTS 4.5 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
19:30 - 21:00
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
Pre PRE - IELTS 07/05/2024
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
19:30 - 21:00
286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
IELTS 5.5
Mã lớp: 5.5
Khai giảng: 14/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
17:30 - 19:00
IELTS 5.5
Mã lớp: 5.5
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
17:30 - 19:00
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
19:30 - 21:00
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 13/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
17:30 - 19:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
17:30 - 19:00
IELTS 7.0+
Mã lớp: 7.0+
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
19:30 - 21:00
Giải Đề
Mã lớp:
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
Giải Đề
Mã lớp:
Khai giảng: 11/05/2024
Lịch học:
Chủ nhật/ Thứ 7
Giờ học:
14:00 - 16:00
IELTS 5.5
Mã lớp: 5.5
Khai giảng: 14/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
17:30 - 19:00
IELTS 5.5
Mã lớp: 5.5
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
17:30 - 19:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
19:30 - 21:00
IELTS 5.5
Mã lớp: 5.5
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 28/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
17:30 - 19:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 13/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
15:00 - 16:30
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 03/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
IELTS 7.0+
Mã lớp: 7.0+
Khai giảng: 06/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
19:30 - 21:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 18/05/2024
Lịch học:
Chủ nhật

Thứ 7
Giờ học:
09:00 - 11:30

17:30 - 19:30
IELTS 6.0+
Mã lớp: 6.0+
Khai giảng: 15/05/2024
Lịch học:
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6
Giờ học:
17:30 - 19:00
IELTS 4.5
Mã lớp: 4.5
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
19:30 - 21:00
PRE - IELTS
Mã lớp: Pre
Khai giảng: 07/05/2024
Lịch học:
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7
Giờ học:
19:30 - 21:00

Lịch học theo cơ sở

Quận 6

286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

286 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
0901797179
Xem chỉ đường
Tân Phú

22 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

22 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
0901797179
Xem chỉ đường
Tân Phú

1037 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

1037 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
0901797179
Xem chỉ đường
Gò Vấp

B7, KDC OSIMI - ANI, Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp

B7, KDC OSIMI - ANI, Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
0901797179
Xem chỉ đường
Quận 12

392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12

392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12
0901797179
Xem chỉ đường
Vì sao nên chọn NQH IELTS?

Cam kết môi trường học tập giúp mỗi học viên đạt được 4 giá trị:

Học phí ƯU VIỆT chỉ từ 83K/GIỜ

Truyền ĐỘNG LỰC VÀNG, HỌC IELTS DỄ DÀNG

Môi trường học tập VUI VẺ - YÊU THƯƠNG & THOẢI MÁI

Nắm chắc MỤC TIÊU ĐẦU RA

Đội ngũ giáo viên trẻ, sáng tạo, đạt trình độ IELTS 8.0 trở lên cùng với đội ngũ trợ giảng chuyên nghiệp, tận tình, sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ 24/7 

NQH IELTS tự tin mang lại những trải nghiệm tuyệt vời giúp mỗi học viên nhận được giá trị thật khi học IELTS, cam kết 100% đạt được điểm số mà mình mong muốn.

Hệ thống lại kiến thức một cách logic và xây dựng nền tảng vững chắc trên hành trình chinh phục thành công trong tương lai.

Áp dụng phương pháp học tập I.M.P.A.C.T - Tác động sâu hiệu quả ngay cả khi các em học viên chưa có nền tảng tiếng anh vững chắc.

Bộ giáo trình được biên soạn độc quyền với những bài học sôi động, sáng tạo không những giúp mỗi học viên dễ dàng tiếp thu mà còn có những trải nghiệm tuyệt vời về các nền văn hóa trên thế giới.

 

Được học tập theo lộ trình cá nhân hóa phù hợp với năng lực từng học viên.